Lévai András
Ügyvezető Igazgató
MEB Politika

   A LAplast Kft. fő tevékenysége a műanyag csomagolóanyag gyártás. Tevékenységünk során a gyártáshoz nagyrészt extrúdereket, nyomdagépeket, az anyagmozgatáshoz kézi és gépi erejű emelőgépeket használunk. A vezetőség stratégiai célja, hogy a vállalat megfeleljen napjaink komplex elvárásainak, azaz kiváló minőségű termékeket állítson elő, környezetbarát módon, biztonságos körülmények között. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer bevezetésének célja, hogy a Kft. munkavállalói biztonságos környezetben dolgozzanak, illetve minimálisra csökkenjen annak lehetősége, hogy a munkavégzésük során az egészségüket károsodás érje, ezáltal mind a tulajdonosok, mind a munkatársak komfortosan érezzék magukat.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság megteremtése, fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében kötelezettséget vállalunk:

- A biztonságos, egészséges, sőt komfortos munkahely megteremtéséhez, fenntartásához szükséges erőforrások biztosítására.

- A feltételek kialakításánál a munkatársi igények figyelembe vételére.

- A technológia, az eszközök, az anyagok kiválasztásánál az egészségvédelmi, biztonsági szempontok szem előtt tartatására.

- Társaságunk tevékenységére vonatkozó, az egészséget és a munkabiztonságot érintő jogszabályi, hatósági, vevői előírás maradéktalan teljesítésére. Ennek érdekében biztosítjuk a jogszabályi változások naprakész nyomon követését, törekszünk a hatóságok szakembereivel való korrekt együttműködésre,

- A külső előírások figyelembe vételével működésünk munkabiztonsági, munkaegészségügyi követelményeinek meghatározására, és gyakorlati megvalósítására, a megfelelőség folyamatos értékelésére. A biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében folyamatos információ ellátására a követelményekről, a szükséges változtatásokról.

- A potenciális balesetveszélyes helyzetek folyamatos vizsgálatára, a megelőzési és elhárítási intézkedések meghatározására, ezzel a kockázatok kézbentartására.

- Az alvállalkozók bevonásával munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági elveink, követelményeink ismertetésével az alvállalkozók telephelyünkön dolgozó munkatársai számára is biztosítjuk a rendszer nyújtotta előnyöket.

- Munkatársaink maguk, és egymás iránt érzett felelősségére, a vezetőség munkatársak, és a társaság iránt érzett elkötelezettségére alapozva az MSZ 28001: 2008 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer követelményeinek való megfelelésre.


Tiszaújváros, 2009. július 1.
Lévai András
ügyvezető igazgató

CERTA NOVA
munkahelyi egészségvédelem
és biztonság irányítási rendszer
CERTA NOVA
minőségirányítási
tanúsítvány
CERTA NOVA - HACCP
élelmiszer-biztonsági
rendszer
CERTA NOVA
környezetközpontú
irányítási rendszer