Lévai András
Ügyvezető Igazgató
Környezeti Politika

   A LAplast Kft. vezetése korán felismerte a környezetvédelem fontosságát, azaz, hogy a környezet védelme, környezetbarát termékek fejlesztése, minőségük folyamatos javítása a vállalati tevékenység környezeti hatásainak tényleges csökkenésén túlmenően kedvezően befolyásolja a hatékonyságot, javítja a cég megítélését, végső soron az eredményesség és versenyképesség biztosításának fontos feltétele.

   A LAplast Kft. a globális környezettel harmóniában folytat gyártó tevékenységet, a környezetvédelemhez pozitív hozzáállású polgárként, céges szinten is felelősségteljesen viseltetik. A természeti erőforrásokat a legkisebb mértékben kihasználva, a leginkább megfelelő termék előállítása során, a legmagasabb fokú környezethatékonyságot tűztük ki célul.

Ennek érdekében az alábbiak iránt kötelezzük el még magunkat:

- Az üzleti tevékenység minden szintjén figyelembe vesszük a környezetvédelmet.

- Társaságunk vezetése jelentős szerepet vállal a környezetirányítási rendszer működtetésében és folyamatos fejlesztésében.

- Fokozott figyelmet fordítunk a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználására, valamint a káros hatások csökkentésére, kiküszöbölésére.

- Folyamatosan vizsgáljuk és feltárjuk a még meglévő káros környezeti hatásokat, törekszünk azok megszüntetésére, minimális szintre való csökkentésére.

- Megtörténik munkavállalóink folyamatos képzése, ösztönzése a környezetvédelem iránt.

- A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, szabályozásoknak és az önként vállalt kötelezettségeknek megfeleljünk.

- A hatósági előírások betartása mellett a lakossággal is a hagyományosan jó kapcsolat ápolására törekszünk és minden érdekelt fél elvárásának igyekszünk eleget tenni.

- Szolgáltatóink, alvállalkozóink környezetvédelmi teljesítményét figyelemmel kísérjük vevői auditokkal, az általunk megfogalmazott elvek betartására ösztönözzük őket.

- A keletkező hulladék mennyiségének folyamatos csökkentése, az újrahasznosítás előtérbe helyezése, az energiatakarékosság, természeti erőforrásokkal való takarékosság által környezetszennyezést megelőző tevékenységet folytassunk.

- A keletkező veszélyes hulladékokat az előírásoknak megfelelően kezeljük.

- Döntéseknél kiemelten figyelembe vesszük a szűkebb és tágabb környezetünk megóvását.

- Új technológiák vásárlásánál vagy a meglévők tovább fejlesztésénél a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére és betartására törekszünk.

- A légszennyező pontforrásaink folyamatos karbantartásával a biztonságos és megbízható üzemvitel elérésére törekszünk.

- A rendszert működtetve folyamatosan javítjuk a cég környezetvédelmi teljesítményét.


Tiszaújváros, 2009. Július 1.
Lévai András
ügyvezető igazgatóKörnyezetvédelmi engedélyek:
           Levegőtisztaság-védelmi engedély
          


CERTA NOVA
munkahelyi egészségvédelem
és biztonság irányítási rendszer
CERTA NOVA
minőségirányítási
tanúsítvány
CERTA NOVA - HACCP
élelmiszer-biztonsági
rendszer
CERTA NOVA
környezetközpontú
irányítási rendszer